Att fördelarna med biobränsle både är många och viktiga blir allt mer vedertaget. Klimat och miljö är angelägna punkter på många agendor och det med all rätt. Om vi vill ha kvar jorden intakt och kunna fortsätta må bra behöver vi ta hand om den. Konsekvenserna av en negativ påverkan på klimatet är omfattande, och den ena påverkan leder vidare till nästa. Därutöver är det aktuellt att utveckla alternativ som även är mer ekonomiskt fördelaktiga. Det ligger helt rätt i tiden att arbeta för mer hållbara metoder att skapa energi, och där är biobränsle en stark och värdig kandidat.