Att bli sin egen elproducent

är ett steg på vägen mot både självförsörjning och ett sätt att visa omtanke mot miljön och klimatet. Att satsa på solceller är idag även en god affär. Payofftiderna på anläggningar har krympt stadigt och ligger numer oftast en bra  bit under tio år. Därefter har man egentligen inte sett en bortre gräns på hur länge en anläggning producerar el. Man pratar om minst 40 år. Då har investeringen betalat sig många gånger om.

Just nu och med största sannolikhet ett antal år framöver är kanske läget som mest gynnsamt att investera i solenergi då bidrag, stöd och skattelättnader är till solproducenternas fördel. Så kommer det inte alltid att vara.

Att sälja överskottsel

Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. Information finns på Skatteverkets hemsida.

För att kalla dig mikroproducent och fullt ut kunna utnyttja skattereduktionen på 60 öre/kWh så krävs det att du inte producerar mer än du förbrukar under ett kalenderår. En mikroproducent är momsredovisningsskyldig enligt Skatteverket. Mikroproducenter måste därför göra en anmälan om momsregistrering.

Hur man bäst får ekonomi i en anläggning beror till stor del på det avtal man sluter med det elhandelsbolag man valt. Eftersom det finns ganska många aktörer och avtalsvarianter är det inte helt enkelt att komma fram till den lösning som passar just dig.  Men det lönar sig att göra sin läxa.

Sök om elcerifikat för förnybar elproduktion

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 26,4 TWh från 2012 till och med 2020.

Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, bland annat sol, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare.