TRITEC TRI-STAND

TRITEC-Energy är världsledande vad gäller monteringssystem för solcellsanläggningar. Deras monteringssystem tillåter oss att montera på samtliga typer av tak oberoende av lutning och material.

TRI-STAND är ett unikt montagesystem som bygger på ett ramsystem istället för den konventionella klämman. Detta gör inte bara installationerna snabbare utan även snyggare då man får ett enhetligt solpanelsfält utan mellanrum mellan panelerna. Detta system lämpar sig för såväl markmontage som takmontage i flertalet konfigurationer och alla komponenter är gjorda av högkvalitetsaluminium och V2A rostfritt stål.

Monteringssystemet TRI-STAND tillåter oss att montera solpaneler på nästintill alla ytor. Detta monteringssystem använder både vertikala och horisontella profiler och skapar därför ett litet utrymme mellan solcellspanelerna och taket, vilket ger bra ventilation för optimal produktion.

Andra fördelar med detta monteringssystem är:

  • Homogent utseende på grund av små utrymmen mellan modulrader
  • Enkel borttagning av moduler för utbyte eller underhållsarbete
  • Optimal viktfördelning